PSHP järjestää Kliinisen tutkijan peruskurssi 15.9.–15.12.

Kohderyhmä: terveystieteellistä kliinistä tutkimusta tekevät jatkokoulutettavat ja post-docit, ensisijaisesti Tampereen yliopiston Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnan sekä Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen tutkijat.

Ilmoittautuminen on auki 14.8.–7.9.

Lisätietoja: https://www.tays.fi/fi-FI/Tutkimus_ja_kehittaminen/Tutkimus/Ajankohtaista/Kliinisen_tutkijan_peruskurssi_1591512_i(110377)