Sivustoja päivitetään. Hyvinvointialueiden tietoja ja linkkejä lisätään sivuille sitä mukaan, kun niitä saadaan luotua niiden omille verkkosivuille.

Tavoitteemme on yhdenvertainen ja jatkuvasti kehittyvä syövänhoito.
Panostamme syöpätutkimukseen ja uuden oppimiseen.
Olemme osa Kansallista syöpäkeskusta, FICAN:ia.

Sisä-Suomen syöpäkeskus palvelee sinua


hoitoHOITO

Sisä-Suomen syöpäkeskuksen alue kattaa Etelä-Pohjanmaan, Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan hyvinvointialueet. Potilaiden hoidosta vastaavat sekä perusterveydenhuollon että erikoissairaanhoidon yksiköt hoidon porrastuksen mukaisesti. Yhteisesti suunniteltujen hoitopolkujen ja tiiviin yhteistyön avulla pyrimme saumattomaan ja potilaslähtöiseen hoitoon korkealla ammattitaidolla. Sisä-Suomen syöpäkeskuksen tehtävänä on valvoa syöpäpotilaan hoidon toteutumista alueella viipymättä, turvallisesti ja potilasta kuunnellen.

Lue lisää


potilaatPOTILAAT  JA  LÄHEISET

Potilaslähtöisyys on avainasemassa syövänhoidossamme.
Kehitämme jatkuvasti toimintaamme yhteistyössä potilasjärjestöjen, potilasfoorumin ja potilailta saadun palautteen avulla.

Tietoa sinulle, potilas, ja läheisillesi, kun olet saanut syöpädiagnoosin. Täältä löydät tietoa hoito-ohjeista sekä sairastuneen ja läheisten tukipalveluista.

Lue lisää


tutkimusTUTKIMUS

Syövän tieteellinen tutkimus on avain syövänhoidon ja diagnostiikan kehittymiseen. Teemme korkeatasoista, kansainvälistä syöpätutkimusta yhteistyönä yliopiston tutkijoiden ja sairaalan tutkijalääkäreiden kesken.

Tutustu käynnissä oleviin tutkimusprojekteihimme.

Lue lisää