Sisä-Suomen syöpäkeskuksen alueella tehtävä syöpätutkimus

Sisä-Suomen syöpäkeskuksen alueella tehdään monipuolista syöpätutkimusta Tampereen yliopistossa, Tampereen yliopistollisessa sairaalassa sekä yhteistyöalueen keskussairaaloissa Hämeenlinnassa ja Seinäjoella. Keskeisiä tutkimuskokonaisuuksiamme ovat erityisesti syövän ennaltaehkäisy ja varhainen toteaminen, translationaaliset tutkimuskokonaisuudet, kliiniset lääketutkimukset, potilasnäkökulma- ja osallisuustutkimukset, hoitotieteellinen syöpätutkimus ja palliatiivinen tutkimus. Syöpätutkimukseemme liittyviä tilastotietoja on esitetty alla olevassa taulukossa.

Syöpätutkimus

Kliiniset lääketutkimukset

Sisä-Suomen syöpäkeskuksen alueella toimii kaksi kliinistä lääketutkimusyksikköä: aikuisten lääketutkimuksia toteuttava FONK ja lasten ja nuorten lääketutkimuksia toteuttava PeeTu.

Yliopiston syöpätutkimus

Sisä-Suomen syöpäkeskuksen alueella työskentelee noin 400 syöpätutkijaa, joista useimmat kuuluvat eri tutkimusryhmiin. Tampereen yliopistossa toimiviin tutkimusryhmiin kuuluu usein tutkijoita myös Tampereen yliopistollisesta sairaalasta.

Syöpätutkimuksen erityispiirteitä