Kliiniset lääketutkimukset

Kliinisissä lääketutkimuksista kerätään tutkimustietoa uuden lääkkeen tehosta, turvallisuudesta ja laadusta tarkaan valvotuissa olosuhteissa. Tällaiset tutkimukset voivat tarjota tutkimukseen soveltuville potilaille mahdollisuuden saada sairautensa hoitoon sellaista lääkettä tai hoitomuotoa, jota ei ole vielä saatavilla kliinisten lääketutkimusten ulkopuolella. Niihin voivat osallistua tutkijalääkärin tekemän alkuarvioinnin jälkeen vapaaehtoisesti sellaiset potilaat, jotka ovat antaneet tietoonperustuvan suostumuksen tutkimukseen osallistumiseen.

Kliinisten lääketutkimusten aikana kerätyn tutkimusnäytön ja saatujen tulosten perusteella uutta lääkettä tai hoitoa kehittävä lääkeyritys voi hakea lääkkeelle myyntilupaa viranomaiselta. Kun lääke on saanut myyntiluvan ja sen käyttö on todettu kustannusvaikuttavaksi, uusi lääke tulee kaikkien potilaiden saataville kyseessä olevan sairauden hoitoon  (Lisätietoja prosessista: Fimea  https://www.fimea.fi/myyntiluvat)

Kliinisissä lääketutkimuksissa voidaan tutkia myyntiluvallista lääkettä myös uuden taudin tai potilasryhmän (esimerkiksi aikuisten lääkettä lapsipotilailla) yhteydessä. Kun niissä saadaan kerättyä riittävästi tutkimustietoa lääkkeen tehosta ja turvallisuudesta tutkittavana olevassa uudessa taudissa tai potilasryhmällä, viranomainen voi hakemuksesta myöntää luvan lääkkeen käytön laajentamiseen myös tähän uuteen sairauteen tai potilasryhmään.

Kaikki kliiniset tutkimukset Sisä-Suomen syöpäkeskuksen alueella toteutetaan hyvän kliinisen tutkimustavan (GCP, Good Clinical Practice) mukaisesti ja noudattaen kansallisia ja kansainvälisiä säädöksiä ja määräyksiä.

Kliiniset lääketutkimusyksiköt

Kliiniset lääketutkimukset ovat tärkeä osa syövän tutkimus- ja hoitokokonaisuuttamme. Tampereen yliopistollisessa sairaalassa toimii kaksi lääketutkimusyksikköä: aikuisille syöpäpotilaille syöpälääketutkimuksia tarjoava FONK ja lasten lääketutkimuskeskus PeeTu.

FONK – aikaisen vaiheen (faasi I-II) syöpälääketutkimusyksikkö

Tampereen yliopistollisessa sairaalassa toimii syöpälääketutkimusyksikkö (FONK), joka tekee aikaisen vaiheen (faasi I-II) lääketutkimuksia. Yksikön tarkoituksena on parantaa uusien syöpälääkkeiden tutkimusmahdollisuuksia alueella ja saada uudet lääkkeet potilaiden käyttöön mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Tutkimusyksikössä tehdään kansainvälisesti korkeatasoisia lääketutkimuksia yhteistyössä useiden eri yritysten ja tutkijalääkäreiden kanssa.
Lisätietoja: Syöpälääketutkimusyksikkö (FONK)

Sisä-Suomen syöpäkeskuksen alueella on jatkuvasti meneillään yli 80 erilaista kliinistä lääketutkimusta aikuisille syöpäpotilaille, joista löydät (lisätietoja täältä).

Lasten lääketutkimuskeskus PeeTU:

Tampereen yliopistollisessa sairaalassa toimii Suomen ensimmäinen lasten lääketutkimuskeskus, Lasten lääketutkimuskeskus PeeTU, jossa lapsilla ja nuorilla syöpäpotilailla on mahdollisuus osallistua lääke- ja hoitotutkimuksiin. PeeTU tarjoaa kliinisen lääketutkimuksen palveluja koko Suomen lapsiväestölle. PeeTUssa on käynnissä myös muita kuin lasten syövänhoitoon liittyviä lääketutkimuksia.

PeeTU on jäsenenä ja edustaa Suomea kansainvälisessä lasten syöpälääketutkimusverkostossa (ITCC, Innovative Therapies for Children with Cancer).

(Lisätietoja PeeTUsta löytyy täältä).