Psykososiaalinen tuki

Sairauden aiheuttamaan henkiseen ahdistuneisuuteen ja psyykkisiin oireisiin on saatavilla psykososiaalista keskustelutukea hoitohenkilökunnan lisäksi oman sairaalasi erityistyöntekijöiltä, kuten psykososiaalisen tuen sairaanhoitajilta sekä sairaalasielunhoitajilta. Tuen tarpeen voit ottaa puheeksi sen hetkisessä hoitavassa yksikössä, josta henkilökunta järjestää keskusteluajan. Yhteistyössä hoitavan lääkärin kanssa arvioidaan tarvittaessa psykiatrisen lisähoidon tarve.

Sairaalasielunhoitajan kanssa on mahdollista yksin tai läheisten kanssa keskustella luottamuksellisesti mieltä askarruttavista arkisista asioista, sairastumisen aiheuttamista tunteista tai hengellisistä kysymyksistä henkilökohtaisesta vakaumuksesta riippumatta. Sairaalasielunhoitajat ovat sairaalasielunhoitoon erikoistumiskoulutuksen saaneita Suomen evankelis-luterilaisen kirkon pappeja.

Kuntoutusohjaaja tukee potilasta ja läheisiä sairauden myötä muuttuneessa elämäntilanteessa ja ohjaa yksilöllisen tarpeen mukaan kuntoutus- ja tukipalveluissa. Kuntoutusohjaajan toimenkuva on laaja ja voi vaihdella hoitavasta yksiköstä riippuen. Psykososiaalinen keskustelutuki sisältyy vahvasti myös kuntoutusohjaajien toimenkuvaan.

Lapsiperheiden osalta vanhemman vakavan sairastumisen vuoksi arvioidaan perheintervention tarve, mikä tarkoittaa lasten tilanteen tarkastelua yhdessä vanhempien kanssa. Tukitoimia voi saada perheneuvoloiden kautta ilman lähetettä sekä kuntien perhetyön palveluiden kautta.

Onpa syöpään sairastuminen sinulle ensimmäinen kerta, sairaus uusinut tai olo tuntuu tyhjältä hoitojen jälkeen, monia auttaa sairastumisesta ja muuttuneesta elämäntilanteesta puhuminen ammattilaisen kanssa. Alueelliset syöpäyhdistykset palvelevat myös potilaita ja läheisiä. Syöpäyhdistysten maksuttomilla keskusteluajoilla ammattilaisen kanssa voi jakaa omia kokemuksia ja etsiä yhdessä voimavaroja ja jaksamisen keinoja. Tukea on saatavilla niin akuuttiin kriisitilanteeseen kuin pidempiaikaiseen psykoterapeuttiseen tuen tarpeeseenkin.

Apua ja tukea voi hakea myös oman työterveyden, kunnan terveyskeskuksen tai mielenterveyspalveluiden kautta.

 

Lisätietoa:

Pirkanmaan Syöpäyhdistys Pirkanmaan alue http://www.pirkanmaansyopayhdistys.fi

Pohjanmaan Syöpäyhdistys Seinäjoen alue https://www.pohjanmaansyopayhdistys.fi/

Etelä-Suomen Syöpäyhdistys Hämeenlinnan ja Riihimäen alueet http://www.etela-suomensyopayhdistys.fi

Lounais-Suomen Syöpäyhdistys Forssan alue http://www.lounais-suomensyopayhdistys.fi

https://www.pirkanmaansyopayhdistys.fi/sairastuneelle/keskusteluajat/

https://www.pohjanmaansyopayhdistys.fi/neuvonta-ja-tuki/syopapotilaiden-laheisten-neuvonta/

https://www.etela-suomensyopayhdistys.fi/neuvonta-ja-tuki/syopapotilaiden-laheisten-neuvonta/

https://www.lounais-suomensyopayhdistys.fi/neuvonta-ja-tuki/kun-sairastut/