Koulutus ja kurssit 

Tieteelliseen tutkimustoimintaan liittyvää koulutusta ja tutkimusetiikan kursseja järjestetään säännöllisesti vuosittain. Kurssien järjestämisestä vastaa Tampereen yliopisto joko yksin tai yhteistyössä Tampereen yliopistollisen sairaalan tai syöpäkeskuksen kanssa.

 

Kurssit, syksy 2020:

Kliinisen tutkijan peruskurssi (5 op., Moodle) järjestetään 15.9.–15.12. 2020 Lisätietoja: https://www.tays.fi/fi-FI/Tutkimus_ja_kehittaminen/Tutkimus/Ajankohtaista/Kliinisen_tutkijan_peruskurssi_1591512_i(110377)

 

Tampereen yliopiston tutkijakoulu järjestämää tutkimuseettistä koulutusta:

Tutkimusetiikka I, Luento-opetus (Verkko-opetus, suomi) 8.9.2020 – 28.9.2020 https://www.tuni.fi/opiskelijanopas/opintotiedot/toteutukset/otm-387d9de5-6bb6-46db-804e-94d432779127?year=2020

Research Ethics I, Lectures (Verkko-opetus, englanti) 9.9.2020 – 28.9.2020 https://www.tuni.fi/opiskelijanopas/opintotiedot/toteutukset/otm-3487cd6a-c3a1-420f-8385-e74ee19d1000?year=2020

Tutkimusetiikka I (online kurssi), (Verkko-opetus, englanti) 28.9.2020 – 23.10.2020 https://www.tuni.fi/opiskelijanopas/opintotiedot/toteutukset/otm-0b2a092a-8fdc-4936-9b72-eef9f5790109?year=2020

Research Ethics I (online), Online teaching (English) 28.9.2020 – 23.10.2020 https://www.tuni.fi/studentsguide/curriculum/implementations/otm-0b2a092a-8fdc-4936-9b72-eef9f5790109?year=2020

Tutkimusetiikka II, 2 op  (TAUJ12e) https://www.tuni.fi/opiskelijanopas/opintotiedot/opintojaksot/otm-c91acc13-03b5-4275-a1d8-5fce51379931?year=2020

Research Ethics II, Lectures (Luento-opetus, englanti) 28.10.2020 – 7.12.2020 https://www.tuni.fi/opiskelijanopas/opintotiedot/toteutukset/otm-4be2e8f6-649f-4bff-93fb-8ac4cf0054e9?year=2020

Philosophy of Science, Lectures (Verkko-opetus, englanti) 8.10.2020 – 21.10.2020 https://www.tuni.fi/opiskelijanopas/opintotiedot/toteutukset/otm-4caacb24-e511-4845-aaae-fab0365c64b1?year=2020

 

Lisätietoja näistä kursseista saa Tampereen yliopiston opiskelijanoppaasta (https://www.tuni.fi/opiskelijanopas/opintotiedot/opintojaksot?year=2020) ja tutkijakoulusta (https://www.tuni.fi/fi/tutkimus/tutkijakoulu).