Hoito

Sisä-Suomen syöpäkeskuksen alue kattaa Etelä-Pohjanmaan, Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirit. Potilaiden hoidosta vastaavat sekä perusterveydenhuollon että erikoissairaanhoidon yksiköt hoidon porrastuksen mukaisesti. Yhteisesti suunniteltujen hoitopolkujen ja tiiviin yhteistyön avulla pyrimme saumattomaan ja potilaslähtöiseen hoitoon korkealla ammattitaidolla. Sisä-Suomen syöpäkeskuksen tehtävänä on valvoa syöpäpotilaan hoidon toteutumista alueella viipymättä, turvallisesti ja potilasta kuunnellen.

Yhteyshenkilö: Johtaja, ylilääkäri Annika Auranen annika.auranen@pshp.fi

Hoitopaikat Sisä-Suomen syöpäkeskuksen alueella

Syöpäpotilaan tutkiminen, hoitojen suunnittelu ja hoidot tapahtuvat yhteisesti ja kansallisesti sovittujen hoidon porrastuksen periaatteiden mukaisesti. Alueen ammattilaiset toimivat verkostomaisessa yhteistyössä siten, että jokaiselle potilaalle voidaan tarjota yhtä hyvälaatuinen hoito, hoitopaikasta riippumatta. Ammattilaisten tiiviistä yhteistyöstä huolehtii Sisä-Suomen syöpäkeskuksen kliininen työryhmä joka miettii hoitojärjestelmän ja hoito-ohjeiden kehittämistä koko Sisä-Suomen syöpäkeskuksen alueella.

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

https://www.tays.fi/

Tampereen yliopistollinen sairaala (Tays) vastaa alueen erikoissairaanhoidosta. Ensisijaisesti potilaiden hoitoonpääsy tapahtuu oman terveyskeskuksen lähettämänä, joskus päivystyksen kautta.
Taysissa Tays Syöpäkeskus vastaa koko syövänhoidon kokonaisuudesta, mukaan lukien diagnostiikka, leikkaushoidot, syöpälääkehoidot ja sädehoito. Varsinainen potilashoito tapahtuu tilanteen mukaisella erikoisalalla.

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

http://www.epshp.fi/

Etelä-Pohjanmaan keskussairaala Seinäjoella vastaa oman alueen erikoissairaanhoidosta. Ensisijaisesti potilaiden hoitoonpääsy tapahtuu oman terveyskeskuksen lähettämänä, joskus päivystyksen kautta.
Etelä-Pohjanmaan keskussairaalassa annetaan syöpälääkehoitoja sekä tehdään leikkauksia yleisimmissä syövissä, kuten rintasyöpä ja paksusuolisyöpä. Tarvittaessa potilas lähetetään edelleen hoitoon alueen yliopistolliseen sairaalaan (Tays) , jossa Tays Syöpäkeskus vastaa koko syövänhoidon kokonaisuudesta, mukaan lukien diagnostiikka, leikkaushoidot, syöpälääkehoidot ja sädehoito.

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri

https://www.khshp.fi/

Kanta-Hämeen keskussairaala Hämeenlinnassa vastaa alueen erikoissairaanhoidosta. Ensisijaisesti potilaiden hoitoonpääsy tapahtuu oman terveyskeskuksen lähettämänä, joskus päivystyksen kautta.
Kanta-Hämeen keskussairaalassa annetaan syöpälääkehoitoja sekä tehdään leikkauksia yleisimmissä syövissä, kuten rintasyöpä ja paksusuolisyöpä. Tarvittaessa potilas lähetetään edelleen hoitoon alueen yliopistolliseen sairaalaan (Tays) , jossa Tays Syöpäkeskus vastaa koko syövänhoidon kokonaisuudesta, mukaan lukien diagnostiikka, leikkaushoidot, syöpälääkehoidot ja sädehoito.

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kartta

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kartta

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kartta