Sisä-Suomen syöpäkeskus

Sisä-Suomen syöpäkeskus (FICAN Mid) on yksi Suomen viidestä alueellisesta syöpäkeskuksesta ja osa kansallista syöpäkeskusta. Sisä-Suomen syöpäkeskus koordinoi ja kehittää syövän hoitoa sekä syöpätutkimusta Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella. Sisä-Suomen syöpäkeskuksen sopimuskumppanit ovat Pirkanmaan, Kanta-Hämeen ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirit sekä Tampereen Yliopisto. Keskeisen osan Sisä-Suomen syöpäkeskusta muodostaa Tays syöpäkeskus, joka sai vuonna 2019 eurooppalaisen laatusertifikaatin (OECI Cancer Centre). Sisä-Suomen syöpäkeskus on hallinnollisesti Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alaisuudessa.

Fican Mid Sisä-Suomen syöpäkeskus OECI Cancer Centre logo

Sisä-Suomen syöpäkeskus aloitti toimintansa 1.9.2018. Henkilöstö ja yhteystiedot on esitelty alla. Toimintaa ohjaa sopijakumppanien edustajista koostuva 6-henkinen ohjausryhmä. Sisä-Suomen syöpäkeskuksen toimintaa kehittää kliinisen toiminnan osalta kliininen työryhmä ja  tieteellisen tutkimuksen osalta tieteellinen työryhmä

Ohjausryhmän kokoonpano 2018-

Johtajaylilääkäri Juhani Sand (1.3.2020 lähtien) (PSHP)
Tutkimusjohtaja Tarja Laitinen (PSHP)
Dekaani Tapio Visakorpi (Tampereen Yliopisto)
Professori Anssi Auvinen (Tampereen Yliopisto)
Ylilääkäri Petri Nokisalmi (Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri)
Ylilääkäri Timo Ala-Luhtala (Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri)


Henkilöstö ja yhteystiedot

sisa-suomen.syopakeskus@pshp.fi
ficanmid@pshp.fi


Ylilääkäri, johtaja
Annika Auranen
Dosentti, gynekologisen syövänhoidon erikoislääkäri
etunimi.sukunimi@pshp.fi
050 470 4454

– Toiminnan ja talouden kokonaisvastuu
– kliinisiin prosesseihin ja kliiniseen tutkimukseen liittyvät asiat
– alueellisten hankkeiden koordinointi
– Sisä-Suomen syöpäkeskuksen vastuulla olevien kansallisten hankkeiden koordinointi


Erityisasiantuntija, kehittämiskoordinaattori
Merja Helenius
FT, HTM
etunimi.sukunimi@tuni.fi
044 472 8833

– Syövän tutkimukseen ja tutkijoiden koulutukseen liittyvät kokonaisuudet
– Yliopiston ja sairaalan väliseen tutkimus- ja koulutusyhteistyöhön liittyvät asiat


Syövänhoidon kliininen asiantuntija
Marjut Nieminen
Sh YAMK
etunimi.sukunimi@pshp.fi
044 4728681

– syövän hoitotyön kehittämisen edistäminen
– yliopistosairaalan sisäisen ja keskussairaalayhteistyön koordinaatio
– potilasfoorumiyhteyshenkilö
– tiedottaminen


Laatupäällikkö, osa-aikainen
Sari-Marja Hytönen
ESH,Pro MQ
etunimi.sukunimi@pshp.fi
050 3641203

– hoitopolkujen kehittäminen
– kliinisten prosessien laadun kehittäminen


FICAN suomen kartalla