Psykososiaalinen tuki läheiselle

Monen läheisen vastuu arjen toimivuudesta kasvaa samalla kun epätietoisuus tulevasta kuormittaa. Moni läheinen pohtii kuinka tukea sairastunutta ja huolehtia perheen arjesta uupumatta itse. Läheisen on mahdollista tulla mukaan yhdessä sairastuneen kanssa keskustelemaan psykososiaalisen tuen hoitajavastaanotolle. Tuen tarpeen voi ottaa puheeksi sen hetkisessä hoitavassa yksikössä, josta henkilökunta järjestää keskusteluajan. Sairaalasielunhoitajat ovat myös läheisiä varten ja heidän kanssaan voi keskustella luottamuksellisesti mieltä askarruttavista arkisista asioista, sairauden aiheuttamista tunteista tai hengellisistä kysymyksistä henkilökohtaisesta vakaumuksesta riippumatta.

Kuntoutusohjaaja tukee potilasta ja läheisiä sairauden myötä muuttuneessa elämäntilanteessa. Kuntoutusohjaajien toimenkuva on laaja ja voi vaihdella hoitavasta yksiköstä riippuen. Psykososiaalinen keskustelutuki sisältyy vahvasti myös kuntoutusohjaajien toimenkuvaan. Lisää tukea läheisille on saatavilla oman työterveyden, kunnan terveyskeskuksen tai mielenterveyspalvelujen kautta. Lapsiperheille tukea on saatavilla kuntien perheneuvoloiden kautta.

Alueellisten Syöpäyhdistysten maksuttomat keskusteluajat ammattilaisten kanssa ovat myös läheisten käytettävissä, kun syöpään liittyvät asiat painavat mieltä tai kuormittavat arkea. Syöpäyhdistykset järjestävät lisäksi ammatillisesti ohjattuja, vertaistuellisia kursseja, jotka tukevat läheisten jaksamista ja syöpään liittyvien kokemusten ja elämänmuutoksen käsittelyä.

 

Lisätietoa:

Pirkanmaan Syöpäyhdistys Pirkanmaan alue http://www.pirkanmaansyopayhdistys.fi

Pohjanmaan Syöpäyhdistys Seinäjoen alue https://www.pohjanmaansyopayhdistys.fi/

Etelä-Suomen Syöpäyhdistys Hämeenlinnan ja Riihimäen alueet http://www.etela-suomensyopayhdistys.fi

Lounais-Suomen Syöpäyhdistys Forssan alue http://www.lounais-suomensyopayhdistys.fi

https://www.pirkanmaansyopayhdistys.fi/laheiselle/

https://www.pohjanmaansyopayhdistys.fi/neuvonta-ja-tuki/syopapotilaiden-laheisten-neuvonta/

https://www.etela-suomensyopayhdistys.fi/neuvonta-ja-tuki/syopapotilaiden-laheisten-neuvonta/

https://www.lounais-suomensyopayhdistys.fi/neuvonta-ja-tuki/

https://www.kaikkisyovasta.fi/elama-syovan-kanssa/syopaan-sairastuneen-laheiselle/

https://www.sylva.fi/

https://www.pirkanmaansyopayhdistys.fi/laheiselle/kurssit/

https://www.pohjanmaansyopayhdistys.fi/kurssit-ja-ryhmat/

https://www.etela-suomensyopayhdistys.fi/kurssit-ja-ryhmat/

https://www.lounais-suomensyopayhdistys.fi/kurssit-ja-virkistys/