Tutkimuskohteet

Teemme tutkimusta eri syöpätaudeissa. Ne liittyvät muun muassa syövän synty- ja etenemismekanismien parempaan tunnistamiseen sekä hoitoresistenssi kehittymisen ymmärtämiseen. Tärkeä tutkimuskohteemme ovat myös erilaiset syövän geneettiset muutokset. Näissä tutkimuksissa saatavaa tietoa on myöhemmin mahdollista hyödyntää myös uusien syöpälääkkeiden ja taudin diagnostiikan kehittämisessä.

Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa on vahva perinne syöpäepidemiologisesta tutkimuksesta. Hoitotieteellisissä tutkimuksissa selvitetään muun muassa syövän vaikutuksia potilaan ja heidän läheisten elämään sekä palliatiivisissa hoidoissa käyvien potilaiden elämää. Keskeinen osa tutkimustyötämme ovat erilaiset syövän kliiniset lääketutkimukset ja laitetutkimukset sekä syövän diagnostiikkaan ja hoitojen kehittämiseen liittyvät tutkimukset.

Translationaalinen syöpätutkimus

Syöpäkeskuksen keskeisenä tavoitteena on lisätä translationaalisia tutkimuskokonaisuuksia. Niillä tarkoitetaan laajoja tutkimushankkeita, joissa yliopiston perustutkijat ja sairaalan kliiniset tutkijalääkärit työskentelevät yhdessä. Tällaisissa tutkimushankkeissa yliopiston tutkijoilla oleva uusin tieteellinen tutkimustieto ja osaamisen yhdistyy kliinisten tutkijalääkäreiden tietoon syöpäpotilaan hoidosta ja diagnostiikasta. Yhteistyö tehostaa ja nopeuttaa uuden tutkimustiedon hyödyntämistä ja siirtämistä osaksi syöpäpotilaiden hoitoa. Se myös tehostaa uusien diagnostiikka- ja hoitomuotojen kehittämistä.

Teemme translationaalista tutkimusta:

eturauhassyövässä
lasten syövissä
munasarjasyövässä
aivokasvaimissa
suoliston ja vatsanalueen syövissä

Kliiniset lääketutkimukset

Kliiniset lääketutkimukset ovat tärkeä osa syövän tutkimus- ja hoitokokonaisuuttamme. Niissä tutkitaan uusien lääkeaineiden tai hoitomuotojen tehoa, laatua ja turvallisuutta vapaaehtoisilla potilailla tarkkaan valvotuissa olosuhteissa.

Tutkimuksiin voivat osallistua lääkärin tekemien alkututkimusten ja arviointien jälkeen omasta halustaan sellaiset potilaat, jotka täyttävät kyseessä olevan tutkimuksen vaatimukset ja jotka ovat antaneet tähän tietoon perustuvan ja vapaaehtoisen suostumuksensa. Kliiniset lääketutkimukset voivat tarjota tutkimukseen soveltuville potilaille mahdollisuuden saada sairautensa hoitoon sellaista lääkettä tai hoitomuotoa, jota ei ole vielä saatavilla kliinisten lääketutkimusten ulkopuolella.