Kliininen potilashoito alueellamme tapahtuu Etelä-Pohjanmaan, Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan hyvinvointialueiden syöpäpotilaita hoitavissa toimintayksiköissä. Potilaiden hoidosta vastaavat sekä perusterveydenhuollon että erikoissairaanhoidon yksiköt hoidon porrastuksen mukaisesti. Yhteisesti suunniteltujen hoitopolkujen ja tiiviin yhteistyön avulla pyrimme saumattomaan ja potilaslähtöiseen hoitoon korkealla ammattitaidolla. Sisä-Suomen alueellisen syöpäkeskuksen tehtävänä on valvoa syöpäpotilaan hoidon toteutumista alueellamme viipymättä, turvallisesti ja potilasta kuunnellen.