Tutkimusyhteistyö

Korkeatasoinen syöpätutkimus edellyttää verkostoitumista ja monipuolista yhteistyötä muiden alan tutkijoiden ja asiantuntijoiden kanssa. Verkostoitumalla kootaan erilaisten asiantuntijoiden näkökulmat ja tietämys sekä erilaisten tutkimusmenetelmien osaajat yhteen tarkastelemaan ko. tutkimuskysymystä yhdessä. Tämä nopeuttaa tutkimuksen etenemistä ja tutkimustulosten valmistumista. Yhteistyö tehostaa myös uudenlaisten lähestymistapojen ja ratkaisumallien löytämisen.

Sisä-Suomen syöpäkeskuksen alueella työskentelevät syöpätutkijat tekevät aktiivista yhteistyötä muissa Suomen yliopistoissa ja sairaaloissa työskentelevien oman alansa tutkijoiden ja lääkäreiden kanssa. Sisä-Suomen syöpäkeskuksella on useita syöpätutkimushankkeita myös muiden alueellisten syöpäkeskusten tutkijoiden kanssa esimerkiksi lastensyöpä-, eturauhassyöpä- ja HPV-tutkimuksissa. Tätä kansallista yhteistyötä tullaan jatkossa lisäämään entisestään kansallisen syöpäkeskuksen tavoitteiden mukaisesti.

Kansainvälinen yhteistyö on edellytys korkeatasoiselle tieteelliselle tutkimukselle ja osaamisen jatkuvalle kehittymiselle. Syöpätutkijamme ovatkin verkostoituneet laajasti alansa johtavien kansainvälisten tutkijoiden kanssa. Tutkijamme myös osallistuvat aktiivisesti yhteistutkimuksiin, joita toteutetaan eri puolilla maailmaan sijaitsevien tutkimusryhmien kanssa yhteistyönä. Tällainen toiminta tehostaa tutkijoidemme tieteellistä ja menetelmällistä osaamista ja tuo samalla uusia näkökulmia tutkimukseen myös syöpäkeskuksemme alueella. Syöpätutkimukseen liittyvät tutkimusartikkelit julkaistaan pääasiallisesti kansainvälisissä tiedelehdissä, joka tuo laajaa näkyvyyttä Sisä-Suomen syöpäkeskuksessa tehtävälle tutkimuksella. Esimerkkejä tutkimusjulkaisuista löytyy täältä. Syöpätutkijoidemme yhteistyöverkostoja on kuvattu oheisessa kuvassa.

+ yhteistyökarttakuva viime vuoden vuosikertomuksesta tähän, päivitän myöhemmin tiedot.

(Teen myöhemmin Suomesta oman yhteistyökumppani luettelon, jonka pohjalta Jukan olisi mahdollista tehdä karttakuva myös suomalaisesta yhteistyöverkostosta)